Ticari İleti Açık Rıza Metni

Planmetrekare
Planmetrekare Mimarlık İnşaat Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi (“Veri Sorumlusu”, “Planm2”) olarak;
  • 29417 sayılı Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’in 7. ve 8. maddeleri uyarınca ticari elektronik ileti gönderebilmek için sizlerin onayını almakla yükümlüyüz.
  • Ayrıca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun başta 27/02/2020 tarihli 2020/173 sayılı, 08/07/2019 tarihli 2019/04 sayılı, 31/05/2019 tarihli 2019/159 sayılı, 31/05/2019 tarihli 2019/162 sayılı kararları olmak üzere sizlere açık rızanız olmaksızın ticari elektronik ileti gönderebilmemiz mümkün olmamaktadır.
Planm2 tarafından sunulan hizmetler çerçevesinde; hizmetlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, memnuniyetinizin değerlendirilmesine yönelik analizler yapılması ve bu kapsamda tarafınızla iletişime geçilmesi amacıyla sizlere kısa mesaj ve elektronik posta göndermemiz ile sizlerle telefon vasıtası ile iletişim kurmamız ticari elektronik iletişim kapsamında olduğundan, sizlerle bu amaçlarla ticari elektronik iletişim yapabilmemiz için yukarıda yazılı yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz gerekmektedir. Bu nedenlerle paylaşmış olduğunuz elektronik posta adresinizin ve telefon numaranızın, sizlerle ticari elektronik iletişim yapılması için kullanılıp kullanılamayacağı konusunda açık rızanızı talep etmekteyiz. Önemle belirtmek isteriz ki; ticari elektronik iletişim hiçbir surette sizin açık rızanız olmadan yapılmayacaktır. Bu konudaki karar tamamen sizin takdirinizde olup bizler bu konuda size bir zorlamada bulunmamaktayız. Bu işaret kutucuğunu (check box) işaretleyerek vereceğiniz açık rıza kararınızı, öncesinde yer alan Aydınlatma Metni doğrultusunda almanızı hatırlatır, seçiminizin bizlerle olan ilişkinize dair herhangi bir olumsuzluğa yol açmayacağını bilmenizi ister ve bu hususların önemle altını çizeriz. Böyle bir olumsuzluk hissettiğiniz anda info@planm2.com adresinden bizlere bilgi verebilirsiniz. Vermiş olduğunuz açık rızanızı her zaman sizlere sunulan elektronik kanallar vasıtası ile geri çekebilirsiniz. Bu işaret kutucuğunu onaylamanız, iletişim verilerinizin, sizlerle ticari elektronik iletişim yapılabilmesi amacıyla işleneceği anlamına gelecektir. Kutucuğun işaretlenmemesi halinde açık rızanız olmadığı kabul edilecek ve iletişim verileriniz sizlerle ticari elektronik iletişim gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmeyecektir.