Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni (Yatırımcı)

Planmetrekare

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca Planmetrekare Mimarlık İnşaat Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi (“Planm2”) olarak, http://planm2.com   alan adlı internet sitesi (“Website”) üzerinden üye olmanız ve üye olarak Website üzerinden çeşitli işlemler gerçekleştirmeniz esnasında işlenen kişisel verilerinize ilişkin sizleri (“Yatırımcı”); kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, işleme yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:

 • Veri Sorumlusu: Akdeniz Mahallesi Şehit Fethi Bey Caddesi Heris Tower İş Merkezi Blok No:55 İç Kapı No:091 35210 Konak/İzmir adresi merkezli, 225096 ticaret sicil numaralı Planmetrekare Mimarlık İnşaat Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi

Kişisel verileriniz;

 • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,
 • doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,
 • işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve
 • hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

Planm2 Tarafından İşlenen Kişisel Veri Türleri:

Kimlik Bilgileri:

 1. Ad Soyadı
 • Üye olmak isteyen Yatırımcı’nın Ad Soyadı verisi, üyelik formunun doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Üyelik formunu dolduran kişinin kimliğini tespit ederek kendisine platform üzerinden işlem yapabileceği bir profil tanımlamak amacıyla işlediğimiz Ad Soyadı verisi, KVKK madde 5/2 (c) bendi uyarınca İlgili Kişi ile Planm2 arasında üyelik sözleşmesinin kurulması ve bu sözleşmenin ifası için Ad Soyadı verisini işlememizin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. İlaveten, sunulan hizmetin kişiselleştirilebilmesi için İlgili Kişi’ye hitap edilebilmesi amacıyla işlenen Ad Soyadı verisi, KVKK madde 5/2 (f) bendi uyarınca İlgili Kişi’ye kişisel bir hizmet sunmamız kapsamında ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, uyuşmazlık halinde yetkili makamlar ile ve İlgili Kişi’nin platformdaki hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla İlgili Kişi’nin üzerinde yatırım gerçekleştirmek istediği gayrimenkul ile ilgilenen mimar ile paylaşılmaktadır.
 1. T.C. Kimlik Numarası’nın Son Dört Hanesi
 • Üye olmak isteyen Yatırımcı’nın T.C. Kimlik Numarası’nın Son Dört Hanesi verisi, üyelik formunun doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Üyelik formunu dolduran kişinin Website aracılığıyla, üç boyutlu proje tasarımı gerçekleştirilen gayrimenkul üzerinde yatırım gerçekleştirmek istemesi halinde bu işlemlere devam etmesinden önce T.C. kimlik numarasının son dört hanesi vasıtası ile kimliğinin teyit edilebilmesi ve birden fazla hesap açarak Planm2’yi dışarıda bırakacak iş ve işlemleri gerçekleştirmesinin engellenebilmesi amaçlarıyla işlediğimiz ilgili veri, KVKK madde 5/2 (c) bendi uyarınca İlgili Kişi ile Planm2 arasında üyelik sözleşmesinin kurulması ve bu sözleşmenin ifası için ilgili veriyi işlememizin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. İlaveten bu veri, olası bir uyuşmazlıkta kişinin kimliğinin teyit edilebilmesi amacıyla, Website üzerinden hukuki işlem gerçekleştiren kişilerin kimliğinin doğrulanabilmesi ve olası uyuşmazlıklarda hukuki delil olarak kullanılabilmesi amacıyla, KVKK madde 5/2 (e) bendi uyarınca hakkın korunması için ilgili verinin işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri uyuşmazlık halinde hukuki delil olarak kullanılabilmesi ve kimlik tespitinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla yetkili makamlar ile paylaşılabilecektir.

İletişim Bilgileri:

 1. E-Posta Adresi
 • Üye olmak isteyen Yatırımcı’nın E-Posta Adresi verisi, üyelik formunun doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili Kişi’nin üyelik hesabının tanımlanabilmesi, hesabına giriş yapabilmesinin sağlanabilmesi, şifresini unutması halinde kendisine şifre sıfırlama işlemi için gerekli yönlendirmelerin yapılabilmesi, Website üzerinde gerçekleştirilen değişiklikler ile yüklenen ilanlar hakkında bilgilendirilebilmesi, işlemlerine, talep ve bildirimlerine ilişkin kendisine bilgilendirici nitelikte e-posta gönderilebilmesi amaçlarıyla işlediğimiz E-Posta Adresi verisi, KVKK madde 5/2 (c) bendi uyarınca İlgili Kişi ile üyelik sözleşmesinin kurulması ve İlgili Kişi’nin Website’ye erişiminin tekrar sağlanabilmesi kapsamında üyelik sözleşmesinin ifası için E-Posta Adresi verisini işlememizin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.  Üyelik sözleşmesinden doğan yükümlülüklerimizin ifası için İlgili Kişi ile iletişime geçilebilmesi amacıyla işlediğimiz E-Posta Adresi verisi, KVKK madde 5/2 (f) bendi uyarınca ilgili verinin işlenmesinin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 • Ek olarak, İlgili Kişi’nin E-Posta Adresi verisi, izni doğrultusunda kendisine Website içerisinde sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin kampanya bilgilendirmeleri yapılabilmesi, pazarlama çalışmalarının yürütülebilmesi, memnuniyet iletişimlerinin gerçekleştirilebilmesi amaçlarıyla, KVKK madde 5/1 uyarınca İlgili Kişi’nin bu yöndeki aydınlatılmış açık rızasına dayanılarak işlenmektedir.
 • E-Posta Adresi verisi, İlgili Kişi’nin ticari elektronik ileti gönderimine rıza vermiş olduğu hallerde kendisine ticari elektronik ileti gönderilmesi sürecinde, İleti Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden ticari elektronik ileti izinlerinin ve şikâyet süreçlerinin yönetilebilmesi kapsamında mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla entegrasyon hizmeti alınan şirket ile ve İleti Yönetim Sistemi Anonim Şirketi ile ve İlgili Kişi’nin platformdaki hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla İlgili Kişi’nin üzerinde yatırım gerçekleştirmek istediği gayrimenkul ile ilgilenen mimar ile paylaşılmaktadır.
 1. Telefon Numarası
 • Üye olmak isteyen Yatırımcı’nın Telefon Numarası verisi, üyelik formunun doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Telefon Numarası verisi, İlgili Kişi’ye Website üzerinden işlem yapabileceği bir profil tanımlanabilmesi, İlgili Kişi’nin Telefon Numarası’nın doğrulanabilmesi için kendisine onay kodu gönderilebilmesi, İlgili Kişi’nin tercih ettiği bölgelere ilişkin yeni projeler hakkında kendisine bilgilendirme yapılabilmesi amaçlarıyla, KVKK madde 5/2 (c) bendi uyarınca İlgili Kişi ile Planm2 arasında üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası için Telefon Numarası verisini işlememizin gerekli olması ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ‘işlenen kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olması’ hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için ilgiliyi veriyi işlememizin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Üyelik sözleşmesinden doğan yükümlülüklerimizin ifası için İlgili Kişi ile iletişime geçilebilmesi ve e-posta kanalının İlgili Kişi’ye ulaşmakta yetersiz kaldığı hallerde İlgili Kişi ile iletişim kurulabilmesi amaçlarıyla işlediğimiz Telefon Numarası verisi, KVKK madde 5/2 (f) bendi uyarınca ilgili verinin işlenmesinin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 • Yatırımcı’nın Telefon Numarası verisi, Yatırımcı’nın izni doğrultusunda kendisine Website üzerinden sunulan hizmetler hakkında bilgi ve fırsatların iletilebilmesi kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesi ve ticari elektronik ileti kapsamında Yatırımcı ile telefon vasıtasıyla iletişim kurulabilmesi amacıyla, KVKK madde 5/1 uyarınca Yatırımcı’nın aydınlatılmış açık rızasına dayanılarak işlenmektedir.
 • Bu veri, elektronik haberleşme mevzuatının gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla SMS gönderme hizmeti alınan elektronik haberleşme konusunda yetkilendirilmiş kuruluş ile, İlgili Kişi’nin ticari elektronik ileti gönderimine rıza vermiş olduğu hallerde kendisine ticari elektronik ileti gönderilmesi sürecinde İleti Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden ticari elektronik ileti izinlerinin ve şikâyet süreçlerinin yönetilebilmesi kapsamında mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla entegrasyon hizmeti alınan şirket ile ve İleti Yönetim Sistemi Anonim Şirketi ile ve İlgili Kişi’nin platformdaki hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla İlgili Kişi’nin üzerinde yatırım gerçekleştirmek istediği gayrimenkul ile ilgilenen mimar ile paylaşılmaktadır.

İşlem Güvenliği Bilgileri:

 1. Kullanıcı Şifresi
 • Üye olmak isteyen Yatırımcı’nın Kullanıcı Şifresi verisi, üyelik formunun doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili Kişi’nin Website üzerinde gerçekleştireceği işlemler doğrultusunda, ilgili verinin kaydedilerek işlem kolaylığı sağlanabilmesi amacıyla işlediğimiz Kullanıcı Şifresi verisi, KVKK madde 5/2 (c) bendi uyarınca üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası için ilgili veriyi işlememizin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Söz konusu veri herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.

Diğer Bilgiler:

 1. Mesaj İçeriği
 • Yatırımcı’nın Website üzerinden yatırım gerçekleştirmek istediği gayrimenkule ilişkin olarak Planm2, mülk sahibi ve/veya mimar ile iletişime geçmek amacıyla mesajlaşma panelini kullanması esnasında işleme faaliyetine konu olan kişisel veri içeren Mesaj İçeriği verisi, Website’de yer alan mesajlaşma panelinin kullanılması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Mesaj İçeriği verisi, İlgili Kişi’nin Planm2, mimar ve/veya mülk sahibi ile iletişime geçebilmesine olanak sağlanabilmesi ve Planm2, mimar ve/veya mülk sahibi ile yaşanabilecek uyuşmazlıklarda hukuki delil olarak kullanılabilmesi amaçlarıyla, KVKK madde 5/2 (f) bendi uyarınca ilgili verinin işlenmesinin meşru menfaatimiz için zorunlu olması ve KVKK madde 5/2 (e) bendi uyarınca hakkın korunması için ilgili verinin işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Söz konusu veri, uyuşmazlık halinde hukuki delil olarak kullanılabilmesi amacıyla yetkili makamlar ile ve mesajlaşma hizmeti sağlayan şirket paylaşılacaktır.
 1. Görev/Unvan
 • Yatırımcı sıfatıyla üye olmak isteyen şirket temsilcisinin Görev/Unvan verisi, yetkili kişinin Wesbite’de yer alan alanların doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Planm2 tarafından İlgili Kişi ile iletişime geçilmesi gereken hallerde İlgili Kişi’nin yetkili olduğu şirketteki görev ve unvanının tespit edilebilmesi amacıyla işlenen Görev/Unvan verisi, KVKK madde 5/2 (f) bendi uyarınca ilgili verinin işlenmesinin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Söz konusu veri herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.

Bu Aydınlatma Metni’nde yer alan tüm veri türleriWebsite için sunucu ve altyapı hizmeti alınan sağlayıcı şirket ile paylaşılmaktadır. Bu veri aktarımı, işlediğimiz veri türlerinin bir sunucuda barındırılması ihtiyacını karşılamak üzere sunucuların ilgili şirket bünyesinde bulunmasından kaynaklanmakta olup aktif bir veri transferi gerektirmemekte ve barındırma hizmetinin doğası gereği gerçekleşmektedir.

Sizlere, Website’nin herhangi bir yerinde serbest yazma alanı sunulan bölümlerde, ilgili bölüm ile ilişkili olmayan kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verilerinizi (sağlık bilgileri, üye olunan dernek, vakıf, sendika üyeliği bilgisi vb.) bizimle paylaşmamanızı rica ederiz.

 

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Kişisel verilerinizin;

 • işlenip işlenmediğine,
 • işlenme amacına,
 • yurt içine ya da yurt dışına aktarılmasına dair

bilgi edinme;

 • amacına uygun işlenmesini,
 • yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,
 • ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve
 • uğradığınız zararların tazmin edilmesini

talep etme;

 • otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara

itiraz etme.

Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:

 • info@planm2.com adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,
 • Akdeniz Mahallesi Şehit Fethi Bey Caddesi Heris Tower İş Merkezi Blok No:55 İç Kapı No:091 35210 Konak/İzmir adresine elden teslim etmek suretiyle veya noter ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla.

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.